Skip to main content
We Comply
Noi facem totul pentru a ne informa clienții și partenerii cât mai complet posibil. Este important pentru noi ca dumneavoastră să cunoașteți cât mai multe despre produsele și serviciile noastre. Pe această pagină se găsesc legislația, referințele și certificatele relevante cu privire la modul nostru de lucru și la cerințele pe care trebuie să le satisfacă produsele noastre.
Marcajul CE

Dacă doriți să vedeți declarația de conformitate a celor mai noi produse Apple, accesați: https://www.apple.com/euro/compliance/
Pentru modele mai vechi, accesați https://www.apple.com/euro/compliance/archive.html

Informații privind expunerea RF

Toate aparatele Renewd® constau în întregime din Componente Originale, ceea ce indică faptul că pot fi menținute aceleași valori de expunere RF. Factorul SAR (Specific Absorption Rate) indică viteza cu care corpul uman absoarbe radiația electromagnetică. Limita SAR este stabilită la 1,6 watt/kg în țări unde calculul se bazează pe 1 gram țesut în medie; în țările în care calculul se bazează pe 10 grame țesut în medie, limita este de 2,0 watt/kg. În tabelul următor se găsesc limitele SAR ale telefoanelor.

Certificatele ISO

Partenerul nostru Microfix deține certificatul ISO 9001. ISO 9001 se
definește ca fiind norma internațională care specifică cerințele pe care trebuie să le îndeplinească un
sistem de management al calității. Organizațiile folosesc această normă ca să-și demonstreze capacitatea de a furniza în mod consecvent produse și servicii care satisfac cerințele clienților și ale autorităților. Noi ne alegem cu multă grijă și furnizorii. Cooperăm numai cu furnizori care dețin certificatul ISO 14001. Aceasta înseamnă că organizațiile respective contribuie la protejarea surselor naturale și că ele depun eforturi în vederea atingerii diverselor obiective de mediu.

Logistica

Pe plan logistic, noi ne bazăm pe anumiți parteneri. Aceștia depun eforturi pentru ca să își reducă amprenta de carbon, urmând directivele și bunele practici Lean & Green. Exemple ale partenerilor noștri sunt: PostNL, CTS, Fulfillment Solutions și DHL.

RoHS

RoHS înseamnă Restriction of Hazardous Substances (reducerea substanțelor periculoase). RoHS, cunoscută și sub numele de
Directiva 2002/95/EC, provine de la Uniunea Europeană și limitează utilizarea anumitor substanțe periculoase aflate în produsele electrice și electronice. Toate aparatele
Urządzenia Renewd® zawierają funkcjonalne części Apple i są zgodne z dyrektywą RoHS.

REACH

REACH înseamnă Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Limitarea
conform Regulamentului CE Nr. 1907/2006, care este o reglementare din partea Uniunii Europene, impusă pentru mărirea protecției sănătății umane și a mediului împotriva riscurilor aduse prin utilizarea substanțelor chimice și, în același timp, pentru mărirea competitivității din industria chimică.

Alte certificări ecologice

Ecological Certifications

Informații privind eliminarea deșeurilor și reciclarea

Simbolul pentru deșeuri înseamnă că legile și reglementările naționale prevăd eliminarea aparatelor și/sau a bateriei separat de deșeurile casnice. Atunci când produsul ajunge la capătul duratei de viață, trebuie să fie dus la un punct de colectare amenajat de autoritățile locale competente. Colectarea separată și reciclarea produsului dumneavoastră și/sau a cea bateriei în momentul în care se aruncă, ajută menținerea resurselor naturale și reciclarea într-un mod care protejează sănătatea umană și mediul.

Control parental

Pentru a asigura un mediu digital mai sigur și mai controlat pentru minori la accesarea serviciilor sau a conținutului de pe iPhone, iPad și MacBooks, explorați linkurile de mai jos pentru îndrumări detaliate privind securizarea dispozitivelor dumneavoastră:

Configurarea partajării în familie pe dispozitivele dvs.
Utilizarea controlului parental pe dispozitivele dumneavoastră:

Deoarece produsele noastre conțin piese funcționale și provin din același lanț de producție ca și dispozitivele Apple noi,
Ne referim pentru sursele noastre la următoarele pagini:
Expunere RF| Legi și reglementări

We use functional and analytical cookies to make your experience improve your experience on our website. By continuing to browse the website you agree.