Skip to main content
We Comply
Naše stranke in partnerje želite karseda učinkovito obveščati. Vaše znanje o naših izdelkih in storitvah je za nas izredno pomembno. Na tej strani najdete relevantno zakonodajo, certifikate in reference o našem načinu dela in zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati naši izdelki.
Izjava CE

Če želite pregledati izjave o skladnosti najnovejših izdelkov Apple. Sklicujte se na: https://www.apple.com/euro/compliance/
Za starejše modele glejte: https://www.apple.com/euro/compliance/archive.html

Za starejše modele glejte:

Vse iPhone naprave Renewd vsebujejo v celoti originalne Applove dele, kar pomeni, da so vzdrževane enake vrednosti izpostavljenosti RF. Hitrost specifične absorpcije (SAR) se nanaša na hitrost, s katero telo absorbira energijo RF. Limita SAR je 1,6 W na kilogram v državah, ki so limito nastavile v povprečju na 1 g tkiva in 2,0 W na kilogram v državah, ki so limito nastavilte v povprečju na 10 g tkiva. Spodnja razpredelnica vsebuje najvišje vrednosti, ki jih imajo telefoni.

ISO certifikati

Naš partner Microfix se ponaša s certifikatom ISO 9001. ISO 9001 je
opredeljen kot mednarodni standard, ki navaja zahteve za sistem upravljanja kakovosti.
Organizacije uporabljajo standard za demonstriranje zmožnosti konstantnega ponujanja izdelkov in storitev, ki ustrezajo zahtevam strank in regulative. Svoje dobavitelje izbiramo zelo previdno. Poslujemo le z dobavitelji, ki imajo ISO 14001 certifikat. To pa pomeni, da ta podjetja prispevajo k zaščiti naravnih virov, medtem ko zasledujejo okoljskovarstvene cilje.

Logistika

Pri naši logistiki se zanašamo na številne partnerje. Vsi si prizadevajo zmanjšati svoje emisije CO2 z upoštevanjem smernic in najboljših praks Lean & Green. Primeri naših partnerjev so: CTS, Fulfillment Solutions in DHL Express.

RoHS

RoHS je kratica ki pomeni Omejitev nevarnih snovi. RoHS, ki je poznana tudi kot
Direktiva 2002/95/EC , izhaja iz Evropske unije in omejuje uporabo specifičnih nevarnih materialov, najdenih v električnih in elektronskih izdelkih. Vse
Naprave Renewd® vsebujejo funkcionalne dele Apple in so skladne z RoHS.

REACH

Kratica REACH pomeni registracija, ocena, avtorizacija in restrikcija Direktive o
kemikalijah EC 1907/2006 in je regulativa Evropske unije, sprejeta z namenom zaščite človekovega zdravja in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije ob hkratnem izboljševanju konkurenčnosti industrije kemikalij v Evropski uniji.

Drugi ekološki certifikati

Ecological Certifications

Informacije o odstranjevanju in recikliranju

Simbol za smeti pomeni, da je treba v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi našo napravo in/ali njeno baterijo odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko se življenjska doba tega izdelka izteče, ga odnesite na zbirno mesto, ki ga določijo lokalne oblasti. Ločeno zbiranje in recikliranje vašega izdelka in/ali njegove baterije ob odstranitvi bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in zagotovilo recikliranje na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje.

Starševski nadzor

Če želite zagotoviti varnejše in bolj nadzorovano digitalno okolje za mladoletnike pri dostopanju do storitev ali vsebin v telefonih iPhone, iPadih in računalnikih MacBook, v spodnjih povezavah preberite podrobna navodila za varovanje naprav:

Nastavitev družinske souporabe v napravah
Uporaba starševskega nadzora v napravah:

Ker naši izdelki vsebujejo funkcionalne dele in izvirajo iz iste proizvodne verige kot povsem nove naprave Apple,
za naše vire se sklicujemo na naslednje strani:
Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju| Zakoni in drugi predpisi

We use functional and analytical cookies to make your experience improve your experience on our website. By continuing to browse the website you agree.