Skip to main content
Nastojimo informirati naše kupce i partnere što je moguće potpunije. Vaše znanje o našim proizvodima i uslugama nam je važno. Na ovoj stranici pronaći ćete relevantne zakone, certifikate i reference o našem načinu rada i zahtjevima koje naši proizvodi moraju ispunjavati.
CE oznaka

Ako želite pregledati Izjave o sukladnosti najnovijih Apple proizvoda. Molimo pogledajte: https://www.apple.com/euro/compliance/
Za starije modele pogledajte: https://www.apple.com/euro/compliance/archive.html

Informacije o izloženosti radiofrekvenciji

Svi Renewd iPhone uređaji u potpunosti se sastoje od originalnih dijelova, što ukazuje na to da se mogu održavati iste vrijednosti izloženosti radiofrekvenciji. Specifična apsorbirana snaga (eng. Specific Absorption Rate – SAR) odnosi se na brzinu kojom tijelo apsorbira radiofrekventnu energiju. Ograničenje SAR-a je 1,6 vata po kilogramu u zemljama koje su postavile prosječnu granicu za 1 gram tkiva i 2,0 vata po kilogramu u zemljama koje su postavile prosječnu granicu na 10 grama tkiva. Tablica u nastavku prikazuje maksimalne vrijednosti koje telefoni imaju.

ISO certifikati

Naš partner Microfix posjeduje certifikat ISO 9001. ISO 9001 je
definiran kao međunarodna norma koja utvrđuje zahtjeve za sustav
upravljanja kvalitetom. Organizacije koriste standard da pokažu sposobnost dosljednog pružanja proizvoda i usluga koji zadovoljavaju zahtjeve kupaca i regulatorne zahtjeve. Svoje dobavljače također biramo vrlo pažljivo Radimo samo s dobavljačima koji imaju certifikat ISO 14001. To znači da te tvrtke doprinose zaštiti prirodnih resursa dok istovremeno rade na različitim ekološkim ciljevima.

Logistika

Za našu logistiku se oslanjamo na nekoliko partnera. Svi oni pokušavaju smanjiti svoje emisije CO2 slijedeći smjernice i najbolje prakse Lean & Green-a. Primjeri naših partnera su: CTS, Fulfillment Solutions i DHL Express.

Ograničenje uporabe opasnih tvari (RoHS)

RoHS je skraćenica za Restriction of Hazardous Substances (hrv. Ograničenje opasnih tvari) RoHS, također poznat kao
Direktiva 2002/95/EC, potječe iz Europske unije i ograničava upotrebu specifičnih opasnih materijala koji se nalaze u električnim i elektroničkim proizvodima. Svi
Renewd® uređaji sadrže funkcionalne Apple dijelove i usklađeni su s RoHS.

REACH

REACH je skraćenica za Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (hrv. registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija),
odnosno Regulativa EC 1907/2006 i propis je Europske unije, donesen kako bi se poboljšala zaštita zdravlja ljudi i okoliš od rizika koje mogu prouzročiti kemikalije, povećavajući konkurentnosti kemijske industrije EU.

Ostali ekološki certifikati

Ecological Certifications

Informacije o odlaganju i recikliranju

Simbol smeća znači da se prema lokalnim zakonima i propisima naši uređaji i/ili njihova baterija moraju odlagati odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod dosegne kraj svog vijeka trajanja, odnesite ga na sabirno mjesto koje su odredile lokalne vlasti. Odvojeno prikupljanje i recikliranje vašeg proizvoda i/ili njegove baterije u trenutku odlaganja pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osigurati da se reciklira na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš.

Budući da naši proizvodi sadrže funkcionalne dijelove i potječu iz istog proizvodnog lanca kao i potpuno novi Apple uređaji,
svoje izvore upućujemo na sljedeće stranice:
izloženost RF-u| Zakoni i propisi

We use functional and analytical cookies to make your experience improve your experience on our website. By continuing to browse the website you agree.