Skip to main content
We Comply
Staramy się informować naszych klientów i partnerów tak wyczerpująco, jak to tylko możliwe. Twoja wiedza na temat naszych produktów i usług jest dla nas ważna. Na tej stronie znajdziesz odpowiednie przepisy prawa, certyfikaty i odnośniki dotyczące naszego sposobu pracy i wymagań, jakie muszą spełniać nasze produkty.
Oświadczenie CE

Jeśli chcesz przejrzeć Deklaracje zgodności dla najnowszych produktów Apple. odwiedź stronę: https://www.apple.com/euro/compliance/
W przypadku starszych modeli sprawdź stronę:https://www.apple.com/euro/compliance/archive.html

Informacje o ekspozycji na fale radiowe

W przypadku wszystkich Renewd urządzeń iPhone spełniamy surowe wymagania producenta, co oznacza, że można zachować te same wartości ekspozycji na fale radiowe. Współczynnik absorpcji swoistej (SAR) odnosi się do szybkości, z jaką organizm pochłania energię RF. Limit wartości SAR wynosi 1,6 W na kilogram w krajach, które ustalają limit uśredniony dla 1 grama tkanki oraz 2,0 W wata na kilogram w krajach, które ustalają limit uśredniony dla 10 gramów tkanki. Poniższa tabela przedstawia maksymalne wartości dla telefonów.

Certyfikaty ISO

Nasz partner Microfix posiada certyfikat ISO 9001 ISO 9001 to
międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością.
Organizacje stosują tę normę, aby wykazać zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów i usług, które spełniają wymagania klientów i przepisów. Poza tym bardzo starannie dobieramy dostawców. Współpracujemy tylko z dostawcami, którzy posiadają certyfikat ISO 14001. Oznacza to, że przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych, jednocześnie działając w zakresie różnych celów środowiskowych.

Logistyka

W logistyce polegamy na kilku partnerach. Wszystkie one starają się ograniczyć emisję CO2, stosując się do wytycznych i najlepszych praktyk Lean & Green. Przykładami naszych partnerów są: CTS, Fulfillment Solutions i DHL Express.

RoHS

RoHS to skrót od Restriction of Hazardous Substances (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji). Dyrektywa RoHS,
znana również jako Dyrektywa 2002/95/WE, powstała w Unii Europejskiej i ogranicza stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wszystkie
Urządzenia Renewd® zawierają funkcjonalne części Apple i są zgodne z dyrektywą RoHS.

REACH

REACH to skrót od Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie stosowania substancji chemicznych).
Jest to rozporządzenie Unii Europejskiej WE 1907/2006 przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać substancje chemiczne, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego przemysłu chemicznego.

Inne certyfikaty ekologiczne

Ecological Certifications

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu

Symbol śmieci oznacza, że zgodnie z lokalnymi przepisami nasze urządzenia i/lub ich baterie powinny być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych. Po zakończeniu eksploatacji tego produktu należy oddać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne. Oddzielna zbiórka i recykling produktu i/lub jego baterii w momencie utylizacji pomoże chronić zasoby naturalne i zapewni, że będą one przetwarzane w sposób chroniący zdrowie ludzi i środowisko.

Kontrola rodzicielska

Aby zapewnić małoletnim bezpieczniejsze i bardziej kontrolowane środowisko cyfrowe podczas uzyskiwania dostępu do usług lub treści na iPhone’ach, iPadach i MacBookach, zapoznaj się z poniższymi linkami, aby uzyskać szczegółowe wskazówki dotyczące zabezpieczania urządzeń:

Konfigurowanie Chmury rodzinnej na urządzeniach
Korzystanie z kontroli rodzicielskiej na urządzeniach:

Ponieważ nasze produkty zawierają części funkcjonalne i pochodzą z tego samego łańcucha produkcyjnego, co nowe urządzenia Apple,
odsyłamy do naszych źródeł na następujących stronach:
Ekspozycjana fale radiowe| Przepisy ustawowe i wykonawcze

We use functional and analytical cookies to make your experience improve your experience on our website. By continuing to browse the website you agree.