Gwarancja

Jesteśmy bardzo dumni z naszych produktów i usług, więc jeśli wystąpi problem z zakupionym produktem Renewd®, prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z warunkami gwarancji, do których odnośnik znajduje się poniżej. Jeśli nadal chcesz skorzystać z gwarancji, kontynuuj, wybierając produkt.

Quality Control Renewd®

Wiele problemów związanych z oprogramowaniem można rozwiązać, przywracając ustawienia fabryczne urządzenia.
Może to rozwiązać problemy bez konieczności wysyłania urządzenia do naprawy.
Przed wykonaniem tego procesu należy zawsze wykonać kopię zapasową danych osobistych.

Wybierz produkt, dla którego chcesz zgłosić roszczenie gwarancyjne